top of page

PFRON

Przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundacja Honor Pomagania Dzieciom była w stanie zapewnić kompleksową opiekę niepełnosprawnym sierotom ewakuowanym  z terenów objętych wojną. Od 1 marca 2022r do 31 grudnia 2022r wsparciem zostało objętych 28 dzieci. Łączna kwota wsparcia ze środków PFRON wyniosła 1 050 150 zł. Kolejne wsparcie objęło okres od 1 stycznia 2023r do 30 czerwca 2023r (835 200 zł) oraz od 1 lipca 2023r do 31 grudnia 2023r ( 793 800 zł). Dodatkowym wsparciem objętym zostało 6 ewakuowanych dzieci we wrześniu 2023r (wsparcie od 12 września 2023 - 30 czerwca 2024 w łącznej kwocie 265 800 zł).

Pozyskane środki są przeznaczane w całości m.in. na: zakwaterowanie dzieci, pełne wyżywienie, specjalistyczną opiekę medyczną, psychologiczno - pedagogiczną, logopedyczną, naukę języka polskiego, zajęcia wyprowadzające z traumy wojennej, rehabilitację oraz zajęcia sensoryczne. 

Szczegóły dotyczące zajęć dzieci oraz obszerne fotorelacje udostępnione są na stronie Fundacji na Facebooku: 

https://www.facebook.com/fundacjahonorpomaganiadzieciom 

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpeg
bottom of page