top of page

ZARZĄD I RADA FUNDACJI

ZARZĄD FUNDACJI

 

 

 

Piotr Jacek Zygarski - Prezes Fundacji

Prawnik, nauczyciel i wykładowca akademicki, samorządowiec, aktor, hotelarz. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Doktoranckie na tym samym Wydziale w latach 1994-1998.
Przewodniczący Towarzystwa Mecenatu Sztuk dla Pokoju "Parnas" im. J. Piłsudskiego. Szef Misji Pokojowej podczas Pierwszej Wojny Iracko -Kuwejckiej. Nauczyciel warszawskich Szkol podstawowych i średnich za co otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Radny i Przewodniczący Rady Gminy Warszawa Bemowo w latach 1998-2002 oraz 2003-2006 v-Burmistrz Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Prezes Kancelarii Prawno-Inwestycyjnej w latach 2000-2003. W latach 2006-2012 Członek Zarządu Amerykańskiej Korporacji HASS. W latach 2012-2015 Dyrektor Generalny Hoteli JM Apart w Warszawie oraz Diamond's w Zakopanem Współpracuje od lat z Komitetem Ochrony Praw Dziecka.

 

Mirosława Kątna

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w zakresie psychologii sądowej oraz klinicznej. W latach 70. pracowała z trudną młodzieżą w w Państwowym Zespole Ognisk Wychowawczych. Współtworzyła Komitet Ochrony Praw Dziecka, w którym od 1981 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a którym kieruje od 1992 jako przewodnicząca zarządu krajowego. W latach 90. zasiadała w zarządzie Fundacji "Dzieci Niczyje”. Organizowała liczne projekty głównie mające na celu z zakresu ochrony praw dziecka i respektowania postanowień Konwencji. W 1997 pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw dzieci w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pełni funkcje doradcy Rzecznika Praw Dziecka.W 2000 Sejm wybrał ją na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, jednak kandydatura została odrzucona w zdominowanym przez AWS Senacie. Była posłanką IV kadencji wybranym w okręgu warszawskim Od 2006 do 2010 pełniła funkcję radnej warszawskiej rady miejskiej. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Uśmiechu.

RADA FUNDACJI

 

 

Henryka Krzywonos - Strycharska

Od 1973 do 1978 pracowała jako motornicza w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Oddział Komunikacji Miejskiej Tramwajowej w Gdańsku. Później była zatrudniona w Stoczni Gdańskiej, na stanowisku operatora urządzeń dźwigowych, jednak już w 1979 powróciła do poprzedniego miejsca pracy. 15 sierpnia 1980 w pobliżu Opery Bałtyckiej zatrzymała prowadzony przez siebie tramwaj . Zdarzenie to bywa określane jako początek strajku gdańskiej komunikacji publicznej w okresie wydarzeń sierpniowych. Została następnie przedstawicielem WPK w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym, weszła w skład jego prezydium.

16 sierpnia, po podpisaniu w Stoczni Gdańskiej porozumienia z dyrekcją i ogłoszeniu przez Lecha Wałęsę końca strajku, wraz z Aliną Pienkowską, Anną Walentynowicz i Ewą Osowską zatrzymywała na bramach robotników opuszczających stocznię, co zapobiegło zakończeniu strajku. 31 sierpnia znalazła się wśród sygnatariuszy porozumień sierpniowych, wkrótce została odwołana z prezydium MKZ Gdańsk przez komitet założycielski NSZZ „Solidarność” w jej zakładzie pracy. W stanie wojennym zajmowała się pomocą internowanym, była też kolporterką wydawnictw podziemnych. Była represjonowana, objęta nakazem opuszczenia Gdańska i pozbawiona możliwości zatrudnienia. Korzystała wówczas ze wsparcia różnych osób, w tym księdza Henryka Jankowskiego.Od 1994 prowadziła rodzinny dom dziecka w Gdańsku, wychowując wraz z mężem łącznie dwanaścioro dzieci. Zaangażowała się w działalność ruchu społecznego Kongres Kobiet. Jest doradcą Rzecznika Praw Dziecka .W 2006, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 29 maja 2011 za wieloletnią i bezkompromisową walkę o prawdę, wbrew wszelkim przeciwieństwom oraz za miłość i wielkie serce okazywane bezbronnym dzieciom została uhonorowana Orderem Ecce Homo. Ponadto otrzymała następujące wyróżnienia i nagrody:

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (2000),Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego (2005),tytuł „Polka Dwudziestolecia”, przyznany przez Kongres Kobiet Polskich (2009),Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera (2010),tytuł Człowiek Roku tygodnika „Wprost” (2010).Order Uśmiechu (2012).

Edward Krajewski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ( 1967 ). Nauczyciel wszystkich szczebli od Szkoły Podstawowej, Liceum aż po st. wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego ( Studium WF i Sportu ) , nauczyciel tańca, trener sportowy. Założyciel Klubu Tanecznego" Syrena" przy Warszawskim Ośrodku Kultury. Wraz z żoną twórca polskiego cheerlaedingu. Założyciel Warszawskiego Stowarzyszenia Cheerleaders K-12 i Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders .Opracował regulaminy i Przepisy zawodów. Organizator pierwszych szkoleń instruktorskich i sędziowskich na potrzeby polskiego cheerleadingu. Organizator Krajowych i Międzynarodowych zawodów Cheerleaders . Organizator licznych obozów i warsztatów tanecznych dla młodzieży w tym dla dzieci z tzw. terenów popegerowskich.

Bożena Jarnot

Konsul Honorowy RP na Hawajach, W 1990 roku założyła Hawaii Polonia Tours – którego jest prezesem i właścicielką – organizującego podróże Polaków z USA, Polski, Kanady oraz Australii na wyspy archipelagu hawajskiego. Wraz z działalnością turystyczną zaczęła aktywnie promować kulturę polską na Hawajach, a także przybliżać Polakom tradycje wysp Polinezji. Organizuje festiwale kultury polskiej na Hawajach, będąc prezesem założonego w latach 90. Polish Cultural Society of Hawaii. Jest również aktywnym członkiem grupy Chopin Society of Hawaii. Udziela się poza tym w Society of Polish American Travel Agents (od 1993) oraz Rotary Club of Waikiki w Honolulu (od 1995).

Agnieszka Mirowska - Tomaszewska

Studiowala w PWSTFiTV w Łodzi.Warszawianka, aktorka teatralna i filmowa znana z Teatru Polskiego i Teatru Małego w Warszawie, oraz produkcji filmowo-telewizyjnych. Była stewardessa , licencjonowany pilot samolotów turystycznych. W czasie ośmiu lat pracy w PLL LOT organizatorka pikników, koncertów i wydarzeń kulturalnych dla pracowników i ich rodzin. Sędzia jeździecki PZJ, była menadżerka stajni dydaktycznej SGGW na Wolicy. Dyrektor programowy TV Hippika na warszawskim Służewcu. Nadal sędzia jeździecki Britsh Showjumping. Aktualnie pracuje w klinice implantologicznej w Londynie.Współtworzy Teatr "Katharsis" w Dunstable i prowadzi warsztaty teatralne w Domu Polskim w High Wycombe.

Zofia Egierska

Po ukończeniu studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zdobyła uprawnienia budowlane i projektowe. Rozpoczęła pracę jako kierownik budowy potem jako projektant, a następnie jako dyrektor techniczny, szef sprzedaży w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, główny specjalista ds. przygotowania projektów deweloperskich, a od 15 lat jako wiceprezes/prezes kolejnych spółek deweloperskich, aż do dnia dzisiejszego. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, projektowej i deweloperskiej , w przygotowaniu i realizacji inwestycji i w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Obecnie Prezes Zarządu giełdowej Spółki EDinvest SA.

BIURO FUNDACJI

Katarzyna Borkowska - Dyrektor Biura Fundacji

bottom of page